Základná škola Jasov


1_9_.jpg
2_7_.jpg
3_7_.jpg

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Dňa 2. 9. 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka. Žiakov našej školy privítal
pán riaditeľ Mgr. Miloš Vojtko a starosta obce Jasov Marián Dzurik. Po príhovore riaditeľa nasledoval krátky kultúrny program pod vedením pani uč. Mgr. Henriety Hančinovej.

Čítať viac ...

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
NUCEM 2022


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Všetky potrebné podklady a informácie


Čítať viac ...

Zápis

AKTUALITY


ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Uverejňujeme Vám priamy on-line prístup na portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr územných samospráv a iných povinných subjektov podľa zákona č. 546/2010 Z.z. - novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka
a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - TU !


SÚHRNNÁ SPRÁVA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ZA II. ŠTVRŤROK 2021

Súhrnná správa o verejnom obstarávaní za II. štvrťrok 2021 ... Čítať viac ...


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZŠ - TU !

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 2. STUPEŇ ZŠ - TU !


PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení občania, v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie ... Čítať viac ...


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať ... Čítať viac ...


ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - aktuálne vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu -
TU !

ŠKOLSKÝ ČASOPIS "ŠKOLÁČIK" - vydané číslo školského časopisu - TU !ČO O NÁS PÍŠU MÉDIÁ - naša ZŠ v zahraničnom časopise KANADSKÝ SLOVÁK -
TU !
APRÍL 2022

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

MAREC 2022

Aktuality za mesiac marec ... Čítať viac ...

FEBRUÁR 2022

Aktuality za mesiac február ... Čítať viac ...

JANUÁR 2022

Aktuality za mesiac január ... Čítať viac ...

DECEMBER 2021

Aktuality za mesiac december ... Čítať viac ...

NOVEMBER 2021

Aktuality za mesiac november ... Čítať viac ...

OKTÓBER 2021

Aktuality za mesiac október ... Čítať viac ...

SEPTEMBER 2021

Aktuality za mesiac september ... Čítať viac ...

JÚN 2021

Aktuality za mesiac jún ... Čítať viac ...

APRÍL 2021

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

SEPTEMBER 2020

Aktuality za mesiac september ... Čítať viac ...

JÚN 2020

Aktuality za mesiac jún ... Čítať viac ...

MÁJ 2020

Aktuality za mesiac máj ... Čítať viac ...

APRÍL 2020

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

FEBRUÁR 2020

Aktuality za mesiac február ... Čítať viac ...

JANUÁR 2020

Aktuality za mesiac január ... Čítať viac ...

DECEMBER 2019

Aktuality za mesiac december ... Čítať viac ...

NOVEMBER 2019

Aktuality za mesiac november ... Čítať viac ...

OKTÓBER 2019

Aktuality za mesiac október ... Čítať viac ...

SEPTEMBER 2019

Aktuality za mesiac september ... Čítať viac ...

JÚN 2019

Aktuality za mesiac jún ... Čítať viac ...

MÁJ 2019

Aktuality za mesiac máj ... Čítať viac ...

APRÍL 2019

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

MAREC 2019

Aktuality za mesiac marec ... Čítať viac ...

FEBRUÁR 2019

Aktuality za mesiac február ... Čítať viac ...

JANUÁR 2019

Aktuality za mesiac január ... Čítať viac ...

DECEMBER 2018

Aktuality za mesiac december ... Čítať viac ...

NOVEMBER 2018

Aktuality za mesiac november ... Čítať viac ...

OKTÓBER 2018

Aktuality za mesiac október ... Čítať viac ...

SEPTEMBER 2018

Aktuality za mesiac september ... Čítať viac ...

JÚN 2018

Aktuality za mesiac jún ... Čítať viac ...

MÁJ 2018

Aktuality za mesiac máj ... Čítať viac ...

APRÍL 2018

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

MAREC 2018

Aktuality za mesiac marec ... Čítať viac ...

JANUÁR 2018

Aktuality za mesiac január ... Čítať viac ...

DECEMBER 2017

Aktuality za mesiac december ... Čítať viac ...

NOVEMBER 2017

Aktuality za mesiac november ... Čítať viac ...

OKTÓBER 2017

Aktuality za mesiac október ... Čítať viac ...

SEPTEMBER 2017

Aktuality za mesiac september ... Čítať viac ...

JÚN 2017

Aktuality za mesiac jún ... Čítať viac ...

MÁJ 2017

Aktuality za mesiac máj ... Čítať viac ...

APRÍL 2017

Aktuality za mesiac apríl ... Čítať viac ...

MAREC 2017

Aktuality za mesiac marec ... Čítať viac ...

FEBRUÁR 2017

Aktuality za mesiac február ... Čítať viac ...

JANUÁR 2017

Aktuality za mesiac január ... Čítať viac ...
img_20210413_101155.jpgHurá, znovu sme v škole !
9_32_.jpgHurá, znovu sme v škole !
img_20210413_103515.jpgHurá, znovu sme v škole !
1621785632138.jpgVýtvarná práca žiakov VI.F - VII.F s triednou učiteľkou Mgr. Máriou Kočikovou.
i_a.jpgPočítanie s počítadlom na hodine matematiky v I.A triede
iii_a_trieda.jpgSkupinová práca na hodine slovenského jazyka a literatúry v III.A triede
iii_a.jpgHodina slovenského jazyka a literatúry v III.A triede
v_a.jpgPráca s mikroskopom na hodine biológie v V.A triede
vii_b.jpgPráca s interaktívnou tabuľou na hodine anglického jazyka v VII.B triede
ix_a.jpgSkupinová práca na hodine slovenského jazyka a literatúry v IX.A triede

HURÁ, ZAČALA SA ŠKOLA !

TEŠÍME SA NA NOVÝCH KAMARÁTOV A NA NOVÉ POZNATKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

01x.jpgNa hodine výtvarnej výchovy v I.D triede
02x.jpgHodina slovenského jazyka a literatúry v špeciálnej triede - IV.E
03x.jpgTrieda V.A na vyučovaní geografie
04x.jpgHodina matematiky v VI.A triede
06x.jpgBiológia v VII.B triede - „Hádaj, kto je na obrázku?“ - na základe obrázkov uhádnuť názov jednotlivých stavovcov, konkrétne pomenovať druhy živočíchov a graficky porovnať povrch tela stavovcov prostredníctvom tabuliek a nákresov
08x.jpgNa hodine geografie v VIII.A triede

POKYNY RŠ, UPRAVUJÚCE ORGANIZÁCIU A PODMIENKY VaV v ZŠ JASOV

Pokyny RŠ, upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Školská 3, Jasov,
na obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu základnej školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov ... Čítať viac ...


PRÍPRAVA UČEBNÝCH POMÔCOK A EDUKAČNÉHO MATERIÁLU

Príprava učebných pomôcok a edukačného materiálu pedagogickými asistentmi učiteľa
za obdobie práce z domu počas mimoriadnej situácie


20200528_112544.jpg
20200528_112309.jpg
20200528_112352.jpg
20200528_112421.jpg
20200528_112531.jpg
20200528_112237.jpg
Správa
Základná škola Jasov