Základná škola Jasov


August 2016


OZNAM

Oznamujeme všetkým pedagógom, rodičom a širokej verejnosti, že prebieha príprava na nový školský rok 2016/2017.

Aktualizácia webových stránok školy prebehne začiatkom septembra 2016. Za porozumenie ďakujeme (webadmin).