Základná škola Jasov


September 2016


BESEDA

Poslanec Obecného zastupiteľstva v Jasove p. Alexander Horváth ... Čítať viac ...


S L Á V N O S T N É O T V O R E N I E Š K. R O K A 2 0 1 6/2 0 1 7

Príhovorom riaditeľky školy PaedDr. Alžbety Mačatovej, štátnou hymnou, kultúrnym programom a poďakovaním predsedu ... Čítať viac ...


OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ, Školská 3, Jasov oznamuje, že S L Á V N O S T N É O T V O R E N I E
Š K. R O K A 2 0 1 6/2 0 1 7
sa uskutoční dňa 5. septembra (pondelok) 2016
o 8:30 hod.