Základná škola Jasov


December 2016
Prianie od pani riaditeľky ...
Pozdrav od štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Mgr. P. Krajňáka


VIANOČNÉ VARIÁCIE SPOJENÉ S TRIEDNYMI AKTÍVMI ZRPŠ DŇA 22. 12. 2016

Kultúrny program pripravili: Mgr. Renáta Kozelová, p.uč. Anna Kováčová a pani vychovávateľka Júlia Kozáková, ktorým pani riaditeľka veľmi pekne ďakuje.

1_1__2_.jpg
2_1__2_.jpg
3_1__2_.jpg
4_1__2_.jpg
5_1__2_.jpg
6_1__2_.jpg


VIANOČNÝ FUTBALOVÝ A STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Tak ako každoročne pred Vianocami, sa aj tento rok konal v našej škole „Vianočný futbalový a stolnotenisový turnaj mladších a starších žiakov.“ Koordinátormi turnaja boli učitelia Ing. Fazekas Alexander, Mgr. Lindvai Adam, Ing. Brada Emil a Mgr. Novotný Ivan. Víťazom turnaja srdečne blahoželáme !

1_41_.jpg
2_41_.jpg
3_38_.jpg
4_31_.jpg
5_30_.jpg
6_27_.jpg
7_18_.jpg
8_19_.jpg


HRONSKÉHO JASOV - 7. ROČNÍK

Dňa 2. 12. 2016 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Hronského Jasov.


1_40_.jpg
2_40_.jpg
3_37_.jpg
4_30_.jpg
5_29_.jpg
6_26_.jpg
7_17_.jpg
8_18_.jpg
9_14_.jpg
10_15_.jpg
11_11_.jpg
12_11_.jpg
13_11_.jpg
14_8_.jpg
15_8_.jpg
16_7_.jpg
17_7_.jpg
18_7_.jpg
19_6_.jpg
21_5_.jpg
22_5_.jpg
23_4_.jpg
24_3_.jpg
25_4_.jpg
26_3_.jpg
27_3_.jpg