Základná škola Jasov


Február 2017


SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE I. POLROKU ŠK. ROKU 2016/2017 A ODOVZDÁVANIE VÝPISOV VYSVEDČENÍ

1_42_.jpg
2_43_.jpg
3_39_.jpg
4_32_.jpg
5_31_.jpg
6_28_.jpg


OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA 50-TKY

Riaditeľka školy s celým kolektívom srdečne blahoželá ... Čítať viac ...

1_43_.jpg
2_44_.jpg
3_40_.jpg
4_33_.jpg
5_32_.jpg
6_29_.jpg


BLAHOŽELANIE K ŽIVOTNÉMU JUBILEU 50-TKE

Riaditeľka školy s celým kolektívom srdečne blahoželá asistentke učiteľa ... Čítať viac ...