Základná škola Jasov


Apríl 2017


TESTOVANIE T9-2017

Dňa 5. 4. 2017 sa v našej škole konalo testovanie žiakov deviateho ročníka.


1_47_.jpg
2_48_.jpg
3_44_.jpg
4_37_.jpg


SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

1_46_.jpg
2_47_.jpg
3_43_.jpg
4_36_.jpg
5_34_.jpg