Základná škola Jasov


Máj 2017


PRÍPRAVA NOVOVYTVORENÉHO POLÍČKA NA VÝUKU PESTOVATEĽSKÝCH PRÁC

Vyučujúci: Ing. Alexander Fazekas so žiakmi pri práci

1_48_.jpg
2_49_.jpg
3_45_.jpg
4_38_.jpg


VÝTVARNÉ OKIENKO

v_o__1.jpg
v_o__2.jpg