Základná škola Jasov


Jún 2017


OTVORENÚ HODINU SLOVENSKÉHO JAZYKA ODUČILA V I. C TRIEDE
MGR. MARIANNA DŽUBEROVÁ

1_51_.jpg
2_51_.jpg
3_47_.jpg
4_40_.jpg
5_36_.jpg
6_32_.jpg
7_20_.jpg
8_21_.jpg
9_16_.jpg
10_17_.jpg
11_13_.jpg
12_13_.jpg
13_13_.jpg
14_10_.jpg
15_10_.jpg
16_9_.jpg
17_9_.jpg
18_9_.jpg


ŽIACKE ILUSTRÁCIE POVESTI "O JASOVSKEJ BIELEJ SKALE"

1_52_.jpg
2_52_.jpg
3_48_.jpg
4_41_.jpg


BESEDA

Dňa 12. 6. 2017 sa uskutočnila v našej škole beseda pre žiakov 7. ročníka na tému: " Zdravý životný štýl - hygiena, správna výživa v období dospievania."


1_50_.jpg


JASOVSKÝ ZLATÝ SLÁVIK

Dňa 9. 6. 2017 sa v našej škole konal 6. ročník krajskej súťaže "Jasovský zlatý slávik".

1_49_.jpg
2_50_.jpg
3_46_.jpg
4_39_.jpg
5_35_.jpg
6_31_.jpg
7_19_.jpg
8_20_.jpg
9_15_.jpg
10_16_.jpg
11_12_.jpg
12_12_.jpg
13_12_.jpg
14_9_.jpg
15_9_.jpg
16_8_.jpg
17_8_.jpg
18_8_.jpg