Základná škola Jasov


August 2017


OZNAM

Oznamujeme všetkým pedagógom, rodičom a širokej verejnosti, že prebieha príprava na nový školský rok 2017/2018.

Aktualizácia webových stránok školy prebehne začiatkom septembra 2017. Za porozumenie ďakujeme (webadmin).