Základná škola Jasov


Október 2017


NÁVŠTEVA JASOVSKEJ JASKYNE (III.A, III.B, VII.E)

1_56_.jpg


BESEDA

Besedu na tému "Prevencia drogových závislostí" pripravil pre žiakov II. stupňa Mgr. Emil Brada.

2_56_.jpg


BESEDA

Dňa 25. 10. 2017 sa v našej škole konala beseda "Výchova k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu", ktorú zorganizovala pani učiteľka Mgr. Mária Kováčová.

a_1_.jpg
b_1_.jpg


ÚČELOVÉ CVIČENIE

img-3044.jpg
img-3061.jpg
img-3070.jpg
img-3078.jpg


AKTÍVNA PRÁCA ŽIAKOV NA PRACOVNOM VYUČOVANÍ.
VYUČUJÚCI: ING. A. FAZEKAŠ

1_54_.jpg
2_54_.jpg
3_50_.jpg
4_43_.jpg