Základná škola Jasov


Marec 2018


BESEDA

Dňa 27. 3. 2018 sa v našej škole uskutočnila beseda pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme. Prednášky sa zúčastnili žiaci I.A, I.B, I.C a I.D triedy, kde získali informácie o význame vody pre ľudskú spoločnosť. Svoje poznatky a vedomosti žiaci zručne predviedli a spoločne vytvorili plagát „Kolobeh vody“. Na besede vládla príjemná a veselá atmosféra.


1_70_.jpg
2_70_.jpg
3_65_.jpg
4_56_.jpg


ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

Zapis


OSLAVA DŇA UČITEĽOV

1_69_.jpg
2_69_.jpg
3_64_.jpg
4_55_.jpg
5_48_.jpg
6_44_.jpg
7_29_.jpg
8_29_.jpg
9_20_.jpg
10_21_.jpg
11_16_.jpg
12_16_.jpg
13_16_.jpg
14_13_.jpg
15_12_.jpg
16_11_.jpg
17_11_.jpg
18_11_.jpg
19_8_.jpg
20_8_.jpg
21_7_.jpg
22_7_.jpg
23_6_.jpg
24_5_.jpg
25_6_.jpg
26_5_.jpg
27_5_.jpg
28_3_.jpg
29_3_.jpg
30_4_.jpg


TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA T9 - 2018 DŇA 21.3.2018

1_68_.jpg
2_68_.jpg
3_63_.jpg


NÁVŠTEVA OBECNEJ KNIŽNICE

V rámci mesiaca knihy, navštívili dňa 9. marca 2018 žiaci I.A, I.B, I.C a I.D triedy spolu s p. uč. Mgr. Kováčovou, Švedovou, Slovinskou a p. učiteľom Mgr. Vojtkom Obecnú knižnicu v Jasove. Deti sa dozvedeli, aké knihy sú pre nich vhodné a ako sa s knihou zaobchádza. Potom si spoločne prečítali aj niektoré príbehy, aby žiaci spoznali krásu týchto kníh. Najviac sa im páčili knihy o zvieratkách a rozprávky.


1_67_.jpg
2_67_.jpg
3_62_.jpg
4_54_.jpg
5_47_.jpg
6_43_.jpg


ŠKODLIVOSŤ FAJČENIA – BESEDA

V dňoch 6. a 7. marca 2018 sa na našej škole konala beseda ... Čítať viac ...


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN NA NAŠEJ ŠKOLE

1_66_.jpg
2_66_.jpg
3_61_.jpg
4_53_.jpg
5_46_.jpg
6_42_.jpg


OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA 60-TKY PÁNA UČITEĽA ING. ALEXANDRA FAZEKASA

0.jpg
1_65_.jpg
2_65_.jpg
3_60_.jpg
4_52_.jpg
5_45_.jpg
6_41_.jpg
7_28_.jpg
8_28_.jpg