Základná škola Jasov


Apríl 2018


STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Dňa 17. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili stolnotenisového turnaja v ZŠ Kecerovce. Naše družstvo sa umiestnilo na krásnom 1. mieste a získalo putovný pohár riaditeľky ZŠ Kecerovce.

Srdečne blahoželáme !

chlapci

1. miesto Diego Žiga, VII.F
3. miesto Štefan Žiga, VIII.E

dievčatá

1. miesto Sandra Krištofová, VIII.E1_71_.jpg
2_71_.jpg
3_66_.jpg
4_57_.jpg
5_49_.jpg
6_45_.jpg
7_30_.jpg
8_30_.jpg
9_21_.jpg
10_22_.jpg