Základná škola Jasov


Jún 2018


7. ROČNÍK SÚŤAŽE „JASOVSKÝ ZLATÝ SLÁVIK“

Na krídlach našich piesní nech letí pozdrav s poďakovaním štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR Mgr. Petrovi Krajňákovi, vedúcemu Odboru školstva, Okresného úradu v Košiciach Ing. Jozefovi Javorkovi, CSc. a starostovi Obce Jasov od detí z krajskej súťaže „Jasovský zlatý slávik“. Súťaž sa niesla v duchu porozumenia, tolerancie a boju proti rasizmu ... Čítať viac ...


1_74_.jpg
2_73_.jpg
3_68_.jpg
4_59_.jpg
5_51_.jpg
6_47_.jpg
7_32_.jpg
8_32_.jpg
9_23_.jpg
10_24_.jpg