Základná škola Jasov


Október 2018


ÚČELOVÉ CVIČENIE

7_34_.jpg
2_80_.jpg
3_75_.jpg
4_64_.jpg
5_55_.jpg
6_51_.jpg
1_81_.jpg
   


JESENNÉ UPRATOVANIE

1_79_.jpg
2_78_.jpg
3_73_.jpg


PRACOVNÉ VYUČOVANIE

1a.jpg
2a.jpg
3a.jpg


POČÍTAME A HRÁME SA

1_78_.jpg
2_77_.jpg
3_72_.jpg
4_62_.jpg
5_53_.jpg
6_49_.jpg


TESTOVANIE PRVÁKOV Z POHYBOVEJ ZDATNOSTI

01_1_.jpg
2_76_.jpg
3_71_.jpg
4_61_.jpg
5_52_.jpg
6_48_.jpg


16. OKTÓBER – SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN

Dňa 16. októbra 2018 pripravila PaedDr. Zuzana Ferkovápre žiakov našej školy výstavku ovocia a zeleniny spojenú s prednáškou, ktorá bola zameraná na správnu výživu, význam ovocia, zeleniny a zdravý životný štýl.


BESEDA

Dňa 4. 10. 2018 sa v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ konala v našej škole beseda na tému: Škodlivosť fajčenia. Besedu viedla Mgr. Monika Spišáková a zúčastnili sa jej žiaci
7. ročníka.

1_76_.jpg
2_75_.jpg
3_70_.jpg