Základná škola Jasov


November 2018


OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA PANI UČITEĽKY MGR. RENÁTY KOZELOVEJ
A MGR. HENRIETY HANČINOVEJ

1_84_.jpg
2_83_.jpg
3_77_.jpg
4_65_.jpg
5_56_.jpg
6_52_.jpg
7_35_.jpg
8_35_.jpg
9_25_.jpg
10_27_.jpg
11_19_.jpg
12_19_.jpg
13_18_.jpg
   


TESTOVANIE T5-2018

1_83_.jpg
2_82_.jpg


SÚŤAŽ

Dňa 12. 11. 2018 sa v školskej knižnici uskutočnila súťaž v čitateľskej gramotnosti. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3., 4. a 5. ročníka.

Čítali úryvok z knihy „Najkrajšie rozprávky Pavla Dobšinského o zlate.“

Úlohy z čitateľskej gramotnosti najlepšie vyriešili žiaci 5.A: Dominika Dzuriková, Daniela Žigová, Maroš Dzurik a získali I. miesto.

Na II. mieste sa umiestnili žiaci IV.B triedy: PatraDzuriková, Helena Čisárová, Samuel Mrocs a žiaci III.A triedy: Petra Dunová, Kristiána Kováč a Michal Zsiga.

III. miesto obsadili žiaci III.B triedy: Kamil Samko, Marianna Dzuriková a Jonathan Hudák.
Súťaž hodnotila porota v zložení: Mgr. Eva Kozárová, Mgr. Dominika Hiľovská a pani asistentka Zuzana Slovenkaiová.

Víťazom blahoželáme !

1_82_.jpg
2_81_.jpg
3_76_.jpg


VÝSLEDOK TVORIVEJ ČINNOSTI NA PRACOVNOM VYUČOVANÍ VIII., IX.E TRIEDYPOĎAKOVANIE PANI RIADITEĽKY

Riaditeľka školy, PaedDr. Alžbeta Mačatová z celého srdca ďakuje vzácnym hosťom z Odboru školstva, OÚ v Košiciach: Ing. Jozefovi Javorkovi, CSc., Ing. Viere Kováčovej, Ing. Ivete Grilliovej, starostovi obce Jasov Ing. Gabrielovi Nagyovi, že svojou prítomnosťou prejavili veľkú úctu kolektívu našej školy.

Osobitné poďakovanie patrí pani uč. Mgr. Henriete Hančinovej a pani vychovávateľke Júlii Kozákovej za nácvik hodnotného kultúrneho programu.

Predsedovi Odborového zväzu pri ZŠ Jasov Mgr. Vladimírovi Marcinkovi, PhD. ďakujeme za vrelý príhovor k jubilantke, ako aj všetkým prítomným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy za úprimné gratulácie riaditeľke školy.OSLAVA ŽIVOTNÉHO JUBILEA PANI RIADITEĽKY


1_80_.jpg
2_79_.jpg
3_74_.jpg
4_63_.jpg
5_54_.jpg
6_50_.jpg
7_33_.jpg
8_34_.jpg
9_24_.jpg
10_26_.jpg
11_18_.jpg
12_18_.jpg
13_17_.jpg
14_14_.jpg
15_13_.jpg
16_12_.jpg
17_12_.jpg
18_12_.jpg
19_9_.jpg
20_9_.jpg
21_8_.jpg
22_8_.jpg
23_7_.jpg
24_6_.jpg
25_7_.jpg
26_6_.jpg
27_6_.jpg
28_4_.jpg
29_4_.jpg
30_5_.jpg
31_2_.jpg
32_2_.jpg
33_1_.jpg
srdce.jpg