Základná škola Jasov


Január 2019


NOVOROČNÉ PRIANIE RIADITEĽKY ŠKOLY

Riaditeľka školy želá v roku 2019 všetkým zamestnancom školy veľa šťastia, zdravia a tvorivosti pri svojej práci.