Základná škola Jasov


Marec 2019


STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Naši žiaci dňa 26. 3. 2019 opäť vyhrali turnaj v stolnom tenise a domov priniesli putovný pohár riaditeľky ZŠ Kecerovce. Srdečne blahoželáme !3_82_.jpg


DEŇ UČITEĽOV DŇA 28. 3. 2019


1_89_.jpg
2_87_.jpg
3_81_.jpg
4_66_.jpg
5_57_.jpg
6_53_.jpg
7_36_.jpg
8_36_.jpg
9_26_.jpg
10_28_.jpg
11_20_.jpg
12_20_.jpg
13_19_.jpg
14_15_.jpg
15_14_.jpg
16_13_.jpg
17_13_.jpg
18_13_.jpg
19_10_.jpg
20_10_.jpg
21_9_.jpg
22_9_.jpg
23_8_.jpg
24_7_.jpg
25_8_.jpg
26_7_.jpg
 


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 14. 3. 2019 sa v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín", v ktorej súťažilo 26 recitátorov v troch kategóriách. Najlepší recitátori boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazom blahoželáme.


1_88_.jpg
2_86_.jpg
3_80_.jpg