Október 2019


VÝSTAVKA JESENNÝCH PLODOV

1.jpg


ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Životné jubileum p. učiteľa Ing. Ľubomíra Klemu, ktoré oslávil v kruhu všetkých zamestnancov školy

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg