Základná škola Jasov


Október 2019


ÚČELOVÉ CVIČENIE

9_30_.jpg
10_32_.jpg
11_24_.jpg
12_23_.jpg


DEŇ JABLKA

1_100_.jpg
2_97_.jpg
3_91_.jpg
4_75_.jpg


DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "ZLATÉ KURA"

5_64_.jpg
6_59_.jpg
7_42_.jpg
8_40_.jpg


VÝSTAVKA JESENNÝCH PLODOV

1_99_.jpg


ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Životné jubileum p. učiteľa Ing. Ľubomíra Klemu, ktoré oslávil v kruhu všetkých zamestnancov školy

1_98_.jpg
2_96_.jpg
3_90_.jpg
4_74_.jpg
5_63_.jpg
6_58_.jpg
7_41_.jpg