Základná škola Jasov


September 2020
01x.jpgNa hodine výtvarnej výchovy v I.D triede
02x.jpgHodina slovenského jazyka a literatúry v špeciálnej triede - IV.E
03x.jpgTrieda V.A na vyučovaní geografie
04x.jpgHodina matematiky v VI.A triede
07x.jpgNa hodine matematiky v VI.A triede
08x.jpgNa hodine geografie v VIII.A triede