Základná škola Jasov


September 2021
dv.jpg
ed.jpg
jv.jpg


SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Dňa 2. 9. 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka. Žiakov našej školy privítal pán riaditeľ Mgr. Miloš Vojtko a starosta obce Jasov Marián Dzurik. Po príhovore riaditeľa nasledoval krátky kultúrny program pod vedením pani uč. Mgr. Henriety Hančinovej.

242056657_40_7026242720_n.jpg
241821400_38_2053409174_n.jpg
242077181_87_941436_n__1_.jpg
241901286_54_9537258431_n.jpg
241809862_19_8143462981_n.jpg
241960830_39_9629578848_n.jpg