Základná škola Jasov


Január 2022


SPOLU MÚDREJŠÍ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na zapojenie sa do programu doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021. Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Do projektu sa zapojila aj naša škola. Od 17. januára 2022 sme sa zapojili aj do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“, ktorý bude na našej škole prebiehať do júna 2022.