Základná škola Jasov


Február 2022
NUCEM 2022


MATEMATICKÝ CHAMELEÓN

Dňa 17. 02. 2022 sa v našej škole uskutočnilo pilotné kolo matematickej súťaže Matematický chameleón. Úlohy boli zamerané na logické uvažovanie, medzipredmetové vzťahy a na využitie prepojenia teoretických poznatkov a praxe.

Súťaže sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka:

Dzurik Ondrej - 6. ročník
Krištof Ivan - 6. ročník
Čísarová Helena - 7. ročník
Rigoová Karolína - 7. ročník
Kináčová Natália - 8. ročník
Zsiga Ladislav - 9. ročník
Žiga Nikolas - 9. ročník
Žiga Zoltán - 9. ročník

Prvé miesto získal Ondrej Dzurik, na druhom mieste sa umiestnila Natália Kináčová a tretiu priečku obsadil Ivan Krištof. Víťazi súťaže získali krásne vecné ceny. Všetkým zúčastneným k ich matematickým výkonom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


img_20220216_112018.jpg
img_20220216_104643.jpg
img_20220216_104501.jpg
img_20220216_105133.jpg
img_20220216_111807.jpg
 VŠEVEDKO

V rámci plánovaných vedomostných súťaži sa v našej škole uskutočnila dňa 17. 2. 2022 súťaž žiakov 4 ročníkov s názvom "VŠEVEDKO".

Účastníci súťaže mali za úlohu správne odpovedať na rozmanité otázky zamerané na medzipredmetove vzťahy učiva 4 ročníka.

Do súťaže sa zapojili žiaci:

Žaneta Horváthová - 4.C
Marcela Žigová - 4.A
Renáta Fridmanská - 4.A
Denis Žiga - 4.B
Fabiola Grulyová - 4.B
Roman Dzurik - 4.B
KevinDzurik - 4.B
Daniela Žigová - 4.B

Konečné poradie súťažiacich bolo nasledovné: prvé miesto získal Denis Žiga, druhé miesto obsadila Marcela Žigová a na treťom mieste sa umiestnil Kevin Dzurik.

Víťazi boli odmenení peknými vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili a víťazom blahoželáme.


received_900584457281260.jpg
received_329268248982233.jpg
received_349459780369563.jpg
received_796460067977097.jpg
received_737822427185997.jpg
received_1286227288556085.jpg


PRÁCE ŽIAKOV

Počas mesiaca február sa aj naši žiaci tešili z prebiehajúcich zimných olympijských hier, fandili všetkým športovcom a spoločne s učiteľmi sa tešili z jednotlivých úspechov. Nadšenie žiakov odzrkadľujú ich práce, ktoré zdobia prízemie školy.

img_5387.jpg
image0_1_.jpg


TURNAJ V STOLNOM TENISE

Dňa 25. februára 2022 sa konal medzitriedny turnaj v stolnom tenise. Prvé miesto získal Oliver Samko (8.-9.F), na druhom mieste sa umiestnil Ján Klaudio Žiga (7.-8.F), tretie miesto patrí Denisovi Žigovi (7.-8.F) a štvrtú priečku obsadil Nikolas Ziga z 9.A. Víťazom turnaja blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

image1__11_.jpg
image2__8_.jpg
image3__9_.jpg
image4__11_.jpg
image5__5_.jpg