Základná škola Jasov


Marec 2022


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru ... Čítať viac ...


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Všetky potrebné podklady a informácie nájdete ... Čítať viac ...


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 16. marca sa v našej škole uskutočnila literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov. Tu sú výsledky:

V I. kategórii sa na 1.mieste umiestnila Anna Rybárová zo 4.B, na 2.mieste Marcela Žigová z 2.A a na 3.mieste sa umiestnila Nela Rybárová z 2.A. Cena poroty bola udelená Vanese Žigovej z 2.B, Jessice Žigovej z 2.B a Ladislavovi Rybárovi zo 4.A.

V II. kategórii sa na 1.mieste umiestnila Vanesa Hudáková z 5.B, na 2.mieste Marianna Dzuriková zo 6.B a na 3.mieste sa umiestnila Katarína Horváthová zo 6.B. Cena poroty bola udelená Marcelovi Dzurikovi z 5.A, Dominikovi Žigovi z 5.A a Laure Žigovej zo 7.A.

Všetkým srdečne blahoželáme.

1_107_.jpg
4_79_.jpg
5_68_.jpg
2_104_.jpg
3_97_.jpg
6_62_.jpg
7_45_.jpg
8_43_.jpg
9_34_.jpg
10_35_.jpg
11_27_.jpg
12_26_.jpg
13_24_.jpg
   


MAREC – MESIAC KNIHY

Vo štvrtok 17. marca 2022 žiaci prvých ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľkami navštívili obecnú knižnicu, ktorou si pripomenuli Marec – mesiac knihy. Aj keď sa prváci ešte len učia čítať, knihy ich už teraz veľmi zaujímajú. Poobzerali si priestory, poprezerali knihy /staré i nové/, dozvedeli sa čo - to o ich zapisovaní, triedení, požičiavaní. Návšteva v knižnici sa deťom veľmi páčila a tešia sa na ďalšiu návštevu.

image0_2_.jpg
image4_1_.jpg
image6_1_.jpg
image2_1_.jpg
image3_1_.jpg
image5_2_.jpg
image9.jpg
image10.jpg
image7_1_.jpg
image12_1_.jpg
image11_1_.jpg
 


TURNAJ V NOHEJBALE

Mladší žiaci našej školy sa zúčastnili medzitriedneho turnaja v nohejbale, ktorý pre nich 10.marca pripravili učitelia Mgr. Ivan Novotný a Mgr. Emil Brada. 1.miesto získala 6.A trieda, 2.miesto - 6.B a 3.miesto obsadila trieda 7.A. Víťazom srdečne blahoželáme.image0_3_.jpg
image1_1_.jpg
image2_2_.jpg
image3_2_.jpg


BESEDA NA TÉMU ŠIKANOVANIE

Dňa 4. marca sa žiaci 5. a 6.ročníka zúčastnili besedy na tému „Šikanovanie“, ktorú si pre nich pripravili psychologičky z CPPPaP, Slovenskej jednoty v Košiciach.


image0__14_.jpg
image1__10_.jpg
image4__10_.jpg
image5__4_.jpg
image6__3_.jpg
image7__2_.jpg
image2__7_.jpg
image3__8_.jpg


FUTBALOVÝ TURNAJ

Dňa 3. 3. 2022 sa žiaci našej školy pod vedením pána asistenta Samuela Polyáka, zúčastnili futbalového turnaja, na ktorý nás pozvala SOŠ Medzev. Celkovo sa zišlo 6 mužstiev a naši žiaci obsadili krásne 2. miesto. Chlapci, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov !


image0__12_.jpg
image1__9_.jpg
image2__6_.jpg
image3__7_.jpg
image4__9_.jpg
 


MEDZITRIEDNY TURNAJ V NOHEJBALE

Dňa 4. marca 2022 na našej škole prebiehal medzitriedny turnaj v nohejbale starších žiakov. Turnaj pre žiakov pripravil pán učiteľ Mgr. Ivan Novotný a Mgr. Emil Brada. Prvé miesto obsadili žiaci 9.A, druhé miesto žiaci 7.-8.F a tretie miesto zaslúžene patrí žiakom 8.A. Víťazi súťaže získali krásne diplomy. Všetkým zúčastneným blahoželáme k ich športovým výkonom.

image2__9_.jpg
image3__10_.jpg
image4__12_.jpg
image5__6_.jpg